Om fonden

Sparekassen Danmark Fonden Hobro (tidligere Jutlander Fonden Hobro og før det Sparekassen Hobro Fonden) blev stiftet d. 3. januar 2014 ved fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland A/S med nyt navn Jutlander Bank A/S. Senere har Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel fusioneret til det der i dag hedder Sparekassen Danmark.

Grundkapitalen i fonden DKR. 285.543.200,-, stammer fra en del af Sparekassen Hobros opsparede reservekapital.

Kapitalen blev betalt med aktier i Jutlander Bank A/S, hvorved fonden fik en ejerandel på 18% af Jutlander Bank A/S.

Sparekassen Danmark Fonden Hobro er således stiftet med en beholdning af børsnoterede aktier i Jutlander Bank A/S.

Værdien af disse aktier er bundne og udgør grundkapitalen i fonden. Derudover blev der i forbindelse med fusionen med Sparekassen Vendsyssel tilført en kursgevinst således at den samlede grundkapital er på DKR. 549.600.000,00, der er investeret i garant beviser i Sparekassen Danmark.

Derudover er der investeret DKR. 50.000.000,00 i SNG-obligationer, således at den samlede grundkapital er på DKR. 599.600.000,00

Denne kapital er bundne og udgør grundkapitalen i fonden.

Renterne og udbyttet af denne grundkapital kan som grundprincip udloddes.

Fonden er omfattet af fondsloven med Civilretsstyrelsen som fondsmyndighed. Sparekassen Danmark Fonden Hobro startede først udlodningen i 2015, da der efter fondslovens bestemmelser skal være aflagt et regnskab med overskud, før der kan udloddes. Første regnskab blev aflagt pr. 31.december 2014.

Sparekassen Danmark Fonden Hobro er en selvstændig enhed med egen bestyrelse og sekretariat.

Spørgsmål kan rettes til ledelsen. Se mail og telefonnummer her.