Borgervæbningen

🔫 Vagt i gevær! 💂

Hobro Borgervæbning er igen bevæbnet takket være en donation fra Sparekassen Danmark Fonden Hobro 💰

Siden 1500 har de danske købstæder traditionelt haft borgervæbninger, der skulle forsvare byen 🛡️

De sidste to år har geværerne fra Hobro Borgervæbning været under kærlig behandling på Nationalmuseet, hvor de er blevet ukampdygtiggjort 🛑🔫

Selvom våbnene ikke længere er skarpladte, er der dog stor begejstring hos Hobro Borgervæbning over, at de er kommet retur 🥳

Nu kan de gæve mænd og kvinder i borgervæbningen nemlig igen optræde standsmæssigt til parader og andre festlige lejligheder 💂💂‍♀️

Donationen blev overrakt af Poul Søndberg, der er formand for Sparekassen Danmark Fonden Hobro 🤝