Ansøg fonden

Afleveringsfrist til førstkommende bevillingsmøde er tirsdag den 4. juni.

Førstkommende bevillingsmøde er tirsdag den 11. juni.

Næstkommende bevillingsmøde er tirsdag den 27. august (afleveringsfrist tirsdag den 20. august).

Sparekassen Danmark Fonden Hobros formål:

Retningslinjer for uddeling

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for Sparekassen Danmark.

Uddelingspolitik

Sparekassen Danmark Fonden Hobro støtter konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:

 • Organisationer
 • Foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Ejendomme/institutioner, som IKKE er privat eller offentlig ejet
 • Gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt

Fonden støtter ligeledes formål, som bestyrelsen finder berettiget.

Sparekassen Danmark Fonden Hobro støtter IKKE:

 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle forretninger
 • Løbende drift – ikke årligt tilbagevendende
 • Aktiviteter der har fundet sted eller udstyr, som er indkøbt
 • Rejser
 • Politiske aktivivter
 • Religiøse aktiviteter
 • Stats- og kommunale institutioner og ejendomme
 • Andelsboligforeninger / grundejerforeninger
 • Formål som normalt falder ind under de offentlige opgaver.

Virkeområde

Virkeområder fastsættes til det område, hvor Sparekassen Hobros filialer havde adresser, og i øvrigt som på det af den samlede bestyrelse godkendte kortmateriale. – Se nederst på forsiden af hjemmesiden.

Uddelinger

Uddelingerne skal over tid spredes således, at de kommer flest mulige til gavn både med hensyn til sted og formål. Der udarbejdes statistik over akkumulerede beløb fordelt på steder og formål.
Sparekassen Danmark Fonden Hobro uddeler såvel midler på baggrund af modtagne ansøgninger som på baggrund af egne initiativer.

Ansøgningsbehandling

Som det tydeligt fremgår af vores hjemmeside, SKAL vores ansøgningsskema benyttes.

I er dog altid meget velkomne til at medsende/eftersende div. bilag til sekretariatet og helst i mailform.

For organisationer, foreninger og selvejende institutioner SKAL der ALTID vedlægges UNDERSKREVNE/GODKENDTE vedtægter, seneste regnskab, hvis det foreligger, og tilbud på det der søges om.

Ansøgningerne bliver helt automatisk fremsendt til Sekretariatet for Sparekassen Danmark Fonden Hobro. Ansøgningsskemaet kommer helt automatisk og bilag skal vedhæftes ansøgningen. Vi modtager dog også gerne bilag og andet i postkassen.
Ansøgningssystemet GrantOne meddeler ansøger, at ansøgning er modtaget, samt hvornår ansøgningen forventes behandlet, samt eventuelle mangler ved ansøgningen.
Når der modtages en ansøgning kan denne straks læses og gennemgås i ansøgningssystemet GrantOne af alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens behandling:
Fondens bestyrelse holder bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal. På bestyrelsesmøderne besluttes hvilke ansøgere, der skal have en uddeling og størrelsen af denne uddeling.
Efter hvert bestyrelsesmøde giver Sekretariatet for Sparekassen Danmark Fonden Hobro meddelelse til alle ansøgere, såvel til de ansøgere, der er bevilliget midler, og til ansøgere, der ikke er bevilget midler.

Den bevilgede uddeling oplyses ligeledes på Sparekassen Danmark Fonden Hobros hjemmeside.

Udbetaling

Udbetalingen foretages ved overførsel fra Fondens konto i Sparekassen Danmark i henhold til den af bestyrelsens vedtagne udbetalingsmodel for den enkelte sag.
Sekretariatet for Sparekassen Danmark Fonden Hobro påser, at dokumentation for at afholdte udgifter modtages.

Behandling af personoplysninger:

Sparekassen Danmark Fonden Hobro indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

De fornødne oplysninger, som nødvendigvis må oplyses og som danner grundlag for hele ansøgnings- og bevillingsprocessen behandles naturligvis fortroligt og videregives ikke. Oplysningerne vil som oftest omfatte: navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, pengeinstitut og kontonummer samt e-mailadresse.

Indtast dit postnummer for at fortsætte med ansøgningen


Fonden vil gerne sikre, at din ansøgning og gode arbejde ikke er spildt. Indtast postnummer for det område ansøgningen vedrører i feltet nedenfor for at se, om fonden uddeler i området.

navigate_next

Fonden dækker i dit område

BEMÆRK at det kun er dele af postnummeret, som fonden dækker, se uddelingsområdet på kortet nederst på forsiden af hjemmesiden – og er du derefter i tvivl – kontakt da fondens formand for ydereligere oplysninger:

Poul Søndberg
Tlf. 40 41 13 55
poul@sparekassendanmarkfondenhobro.dk

Fonden dækker ikke i dit område

På Sparekassen Danmark Fondenes fælles hjemmeside kan du se, om postnummeret er dækket af andre fonde.