Historie

Historien om Sparekassen Hobro tog sin begyndelse i 1851. At Hobro fik sin egen sparekasse kan byen takke en bestemt person for, nemlig Frederik Ferdinand Ulrich, som nedsatte sig som praktiserende læge i fjordbyen i 1842.

Spare- og Lånekassen for Hobro og Omegn, som var det oprindelige navn, fik en meget succesfuld start, selvom Frederik Ferdinand Ulrich måtte snakke godt og længe for sin sag. Han fik 5 af byens ansete borgere med på tanken. Første bestyrelse bestod af F.F. Ulrich, H.G. Holm, H.P.A. Bie, N.H.. Kehlet, C.C. Holm og L.B. Jørgensen.

Sparekassen er ikke bare en, men en sammenlægning af flere sparekasser. I 1968 fusionerede Brorstrup- Haverslev – Ravnkilde, 2 år senere fulgte fusionen med Lindum- Vammen- Bigum Sparekasse. I 1973 kom sammenlægningen med en anden lokal sparekasse , nemlig Landbosparekassen for Hobro og Omegn. Ved den sammenlægning opstod navneskiftet til Sparekassen Hobro og etableringen som Garantsparekasse.

I 1975 fusionerede Vorning og Omegns Sparekasse med Sparekassen Hobro, og i 2009 blev Den Lille Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Hobro. Den Lille Sparekasse var opstået ved en tidligere sammenlægning af Gjerlev – Enslev Sparekasse og Galten Sparekasse.

I forbindelse med denne sammenlægning oprettedes 2 fonde: Gjerlev – Enslev Sparekasses Fond og Galten Sparekasses Fond. Der findes ligeledes en Ravnkilde Sparekasses Legatfond samt tidligere – også en fond for Vorning og Omegns Sparekasse. Denne blev dog nedlagt den 31/12 2016.

Ved fusionen 3. januar 2014 havde Sparekassen Hobro en balance på 4.7 mia. en egenkapital på 961 mil.

175 medarbejdere og 12.700 garanter.

 

 

I arkiv