Ansøgning

Forespørgsler vedr. ansøgninger kan rettes til ethvert medlem af bestyrelsen.

Ansøgningsskema skal anvendes: KLIK HER

Supplerende materiale kan sendes via mail til sekreatriatet:

Sekretariat for Sparekassen Danmark Fonden Hobro
Formand Poul Søndberg
Ranunkelvej 4, 9500 Hobro
send mail klik her
Tlf.  40 41 13 55

NÆSTE BEVILLINGSMØDE ER: Tirsdag den 10. oktober 2023.

Ansøgningsfrist for behandling på dette møde er    tirsdag den 3. oktober 2023

Det næstkommende bevillingsmøde er tirsdag den 12. december 2023.

Vi gør opmærksom på, at ansøgere, der er eller bliver kunde i Sparekassen Danmark, kan have præference forud for ikke-kunder.

En eventuel donation gælder i ét år fra meddelelsesdato, hvorefter den bortfalder, hvis ikke andet er aftalt forinden.

Når ansøgningsskema er afsendt, vil du omgående modtage et autosvar på modtagelsen. Derefter vil du i løbet af få dage  fra Fondens sekretariat modtage en svar mail med oplysninger om det videre forløb og hvornår I kan forvente et svar på ansøgningen.

Se iøvrigt retningslinier her